Om oss

Vi tycker att det viktigaste som finns för att göra skillnad är att skapa värde i en verksamhet. Att bygga långsiktiga och starka relationer. Då kan man också leverera ett konkret värde för sina kunder, nu och i framtiden.

No man is an island…

”No man is an island…” är början på en dikt som filosofen och poeten John Donne skrev redan 1624. De här första orden i dikten har blivit välkända och uttrycker det fundamentala i mänskligt liv: att vi hör ihop och är beroende av varandra. Ingen är ensam, eller ska behöva vara ensam.

Flera är bättre än en

Så är det även i affärslivet. Och vi inom Exal Partner Group har den här filosofiska grundtanken som rättesnöre i vår verksamhet. Flera är bättre än en. Kan man hjälpa och stötta varandra ska man göra det. Utgångspunkten för vårt affärsmässiga engagemang är att Exal går in som hel- eller delägare i mindre bolag för att bli en tydlig kraft för samarbete och utveckling.

Erfarenhet, kunskap och synergier

Små entreprenörsstyrda företag drivs av engagerade och hängivna människor som brinner för sina idéer och sin verksamhet. Oftast jobbar de extremt mycket och har mindre tid för det mer sekundära runt verksamheten, som till exempel administration, ekonomi, redovisning och marknadsföring. Det är kunskaper som Exal Partner Group med sin erfarenhet av entreprenörskap och affärsutveckling kan bidra med.

Att skapa värden

Vår ambition är att investera i företag med sunda och hållbara affärsidéer. Våra ledord för det är: rätt människor, rätt värderingar och rätt företag. Allt detta hänger givetvis ihop. Det handlar om entusiastiska och ärliga människor som vill skapa värden som grundas på god affärsetik och nytta för både kunder och samhället som sådant. Vår uppgift på Exal är att bidra så att de här bolagen kan känna trygghet i sitt arbete och utvecklas i den takt de behöver.

Aktivt ägande

Strategin för vårt ägande är att vara stöttande samtidigt som bolagen ska behålla sin ursprungliga identitet och sitt självbestämmande. Det aktiva betyder inte styrning, utan mer att bolagens ledning får tillgång till gruppens samlade erfarenheter, kunskaper och kunskapsöverföring. Exal Partner Group är en sammanhållande och utvecklande länk för att stärka bolagens konkurrenskraft och därmed säkerställa långsiktighet och lönsamhet. Vårt arbete bygger på tre grundläggande principer: Rätt företag, rätt människor och rätt värderingar.

LEDNINGSGRUPP

Pavlos Efstratiadis

Pavlos drivs av det faktum att de flesta jobb skapas i de små företagen. Att utveckla och bygga bolag var tidigt Pavlos mission, och vision. Men framförallt att hjälpa andra att utveckla sina bolag och att utveckla sig själv som personer och i sina yrkesroller. Entreprenörskapet är Pavlos dna och det har han visat på en rad olika sätt. Han har arbetat som sälj- och marknadschef, vd, konceptutvecklare och grundat en rad bolag.

Idag brinner Pavlos för rådgivning och kunskapsöverföring, är aktiv i egna bolag och rådgivare vid företagsförvärv och -överlåtelser. Att bistå vid etableringar av nya företag är förstås även det en drivkraft med målet att skapa nya jobb. Pavlos är ledamot i Företagarna Malmö – och smålänning, en inte helt oviktig punkt på hans cv.