Affärsstöd

Affärsstöd är ett brett område med tjänster från det lilla till det stora. Delar eller hela verksamheten kan behöva granskas. En ny affärsstrategi kanske behöver arbetas fram, nya affärsmål formuleras och varumärket ses över. Att utveckla sitt företag är både teoretiskt och praktiskt. Det kan handla om skatterådgivning, lönsamhetsrådgivning eller konkurrensanalys. Men också mer hands on som personalfrågor och rekryteringar.

Vi tillhandahåller affärsstöd inom följande områden:

Ekonomi & Finans

Vi kan hjälpa till med allt som rör företagets ekonomi, från bokföring och redovisning till bokslut och molnbaserade tjänster. Vi åtar oss delar av företagets ekonomi eller hela och kan då fungera som företagets egen ekonomiavdelning.

HR/Rekrytering

Behöver ni hjälp med interimslösningar inom ekonomi, redovisning, administration?

Coaching/VD-support

Ledare för småföretag, med mellan 5 och 10 anställda, kan behöva olika typer av stöd både i sin roll som ledare, i VD-uppgiften och på det personliga planet. Här kan vi gå in med punktinsatser för att avlasta vd/ledningen, ge råd om digitalisering, kontakter med banker och myndigheter, etc. Vi kan även bistå med hjälp i själva ledarskapsrollen och med personlig coaching. Mycket av detta går ofta hand i hand.