Företagstransaktioner

Egna investeringar i bolag. Antingen i delägd eller i helägd form.

Strategin för vårt ägande är att vara stöttande samtidigt som bolagen ska behålla sin ursprungliga identitet och sitt självbestämmande. Det aktiva betyder inte styrning, utan mer att bolagens ledning får tillgång till gruppens samlade erfarenheter, kunskaper och kunskapsöverföring. Exal Partner Group är en sammanhållande och utvecklande länk för att stärka bolagens konkurrenskraft och därmed säkerställa långsiktighet och lönsamhet.

Förvärv och sammanslagningar

Exal Partner Group kan hjälpa till med förvärv och sammanslagningar av bolag. I båda fallen är det ett strategiskt beslut om tillväxt på ett snabbare sätt än att växa organiskt. Processerna är känsliga, särskilt om två organisationer med olika kulturer ska bli en. Vi har lång erfarenhet från de praktiska delarna i de här processerna och kan bistå med kunskap och praktiskt insatser både före, under och efter affären.

Företagsmäkleri

Våra ledord inom Exal Partner Group är: rätt människor, rätt värderingar och rätt företag. Det gäller inte minst när ett företag vill köpa ett annat. Många företagare har bestämt att växa via köp av ett annat företag. Eller vill sälja sitt eget. Har man ingen given kandidat kan man ta hjälp av Exal. Vi har lång erfarenhet av att leta upp både säljande och köpande företag inom ett flertal branscher.