Välkommen till Exal Partner Group

Att hjälpa företag att utvecklas

Vår mission är att hjälpa företag att utvecklas. Särskilt små och ägarledda företag. Ägaren/ägarna av de mindre företagen har oftast fullt upp med kärnverksamheten och därmed sällan tid att jobba med frågor om hur verksamheten ska kunna utvecklas vidare. De har inte heller tid att jobba med olika kringtjänster, såsom ekonomi, ibland heller inte de rätta kunskaperna. Det är här Exal Partner Group kan hjälpa till. Vi vänder oss i första hand till företag med upp till 25 anställda.

Affärsutveckling betyder för oss två huvudsakliga saker:

Företagstransaktioner

-Egna investeringar i bolag. Antingen i delägd eller i helägd form.
. -Förvärv och sammanslagningar..
. -Företagsmäkleri.

Affärsstöd

-Ekonomi & Finans.
. -HR/Rekrytering.
. -Coaching/VD-support.