Interim uppdrag

Jag pratar ditt språk och förstår dig

Ibland uppstår affärskritiska situationer som kräver specifik ledning och en flexibel lösning av någon utanför bolaget. Som interimskonsult kan jag under en begränsad tid gå in och bidra på ett annat sätt än de personer som är del av den ordinarie organisationen. Det är ingen kritik mot befintlig ledning, utan mer att se saker och ting utifrån och ur andra perspektiv.

Lång erfarenhet

Med mina 25 år som företagare har jag lång och gedigen erfarenhet av företagandets villkor. Jag har startat ett 20-tal små och medelstora företag som jag har byggt upp själv eller tillsammans med andra. Jag vet hur företagare tänker. Jag förstår deras roll både som ledare och affärsutvecklare. Detta gör att jag kan situationsanpassa ett interimsuppdrag utifrån egna erfarenheter kopplat till ett företagas aktuella behov.

Bred kompetens och kunskap

Mitt specialområde är ägarledda små och medelstora företag. Jag har bred kompetens och kunskap inom företagsförvärv, exit, företagsutveckling, marknadsföring och sälj, och mental business coaching. Jag har även lång erfarenhet av generell företagsrådgivning och företagsförändringar.

Genomgång och tydliga mål

Innan ett uppdrag startar går vi tillsammans igenom företagets situation, identifierar vilka behov som finns och vilka mål som insatsen förväntas leda till. Uppdragets längd kan variera från en till några månader. Eller som punktinsats under kortare tid.